logo-plan_estudios

Grado en Arquitectura (en extinción)

Plan de Estudios

Curso 2023-24Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

CURSO 2

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

6

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

6

Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

CURSO 3

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

3

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

3

Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

CURSO 4

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

3

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

3

Codigo

Asignatura Grupo

Profesor Responsable del Grupo

Guía
Docente

Tipo

Duración

ECTS

CURSO 5

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

6

OPTATIVAS
Idioma: Castellano

N/A

O

C2

6

Relación de Abreviaturas

  • B: asignatura obligatoria común
  • C2: asignatura de segundo cuatrimestre